fbpx

NEWTON BLOG

Care Team ที่นิวตันคืออะไร?

          บางท่านอาจจะเกิดคำถามว่า ‘แผนก Care Team ที่นิวตันคืออะไร’ ‘ทำหน้าที่อะไร’ หรือ ‘เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนี้คือใครกันนะ?’ บทความนี้จะช่วยตอบคำถามดังกล่าว

Care Team เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของ The Newton Group ที่พร้อมให้การดูแลทั้งผู้ปกครองและนักเรียนได้อย่างเต็มที่ หากผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องการความช่วยเหลือในด้านข้อมูลหรือการประสานงานที่นิวตัน สามารถติดต่อกับทาง Care Team ได้โดยตรง

หน้าที่และความรับผิดชอบของ Care Team

  1. Care Team Admission มีหน้าที่ให้ข้อมูลและรับสมัครนักเรียนใหม่

  2. Care Team Operation ดูแลเกี่ยวกับการเงินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนิวตัน

  3. Care Team Support  ดูแลและประสานงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทั้งหมดของนิวตัน

ยกเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่เห็นภาพและอธิบายแบบเจาะจงของตำแหน่ง Care Team มากขึ้น ดังนี้

  1. การติดต่อและให้ข้อมูลให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนในการสมัครเรียน ไม่ว่าจะทั้งช่องทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อการดูแลและการวางแผนการเรียนเบื้องต้น
  3. การดูแลสำหรับนักเรียนที่สนใจมาทดลองเรียนที่นิวตัน
  4. การเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความจำเป็นของนักเรียน
  5. การรับฟีดแบ็คต่าง ๆ และนำไปประสานต่อเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้น
  6. การดูแลในเรื่องของการจำหน่ายหนังสือเรียน เสื้อโปโลนิวตัน การเรียกเก็บค่าเทอม เป็นต้น

          เหตุผลที่นิวตันเลือกใช้คำว่า “Care Team” แทนตำแหน่งอื่นๆ เช่น Admin หรือ Reception หรือ Sale เพราะเราให้ความสำคัญกับคำว่า “Care” ซึ่งหมายถึงการใส่ใจ ดังนั้น Care Team จึงมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยความเข้าใจ เพื่อให้ผลลัพธ์และความพึงพอใจสูงสุดให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน

เขียนโดย: Care Team The Newton Sixth Form

เรียบเรียงโดย: Wareeya Saeyang Integrated Marketing Communication Officer

Contact us

ข้อมูลนักเรียน


สนใจเข้าร่วม OPEN HOUSE

Newton Junior Campus

Director's Office

[email protected]
Khun Wiwat, School's Director

Siam Square ซอย 6 (419/7-8 ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ)

Newton Senior Campus

Director's Office

[email protected]
Khun Wiwat, School's Director

อาคาร SiamScape ชั้น 11 และ ชั้น 15 (215 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ)

Opening Hours

Mondays to Saturdays
9.00 a.m. to 7.00 p.m.