fbpx

NEWTON BLOG

ทำไมนิวตันถึงใช้ระบบ Supervision System?

Are supervisors the same as teachers?

          ที่นิวตันเราใช้ระบบ Supervision System ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนามาจากมหาวิทยาลัย Cambridge และมหาวิทยาลัย Oxford โดยที่นิวตันเรามี ‘Supervisors’ ที่แบ่งออกเป็น Academic Supervisors และ Care Supervisors บทความในวันนี้จะมาเจาะลึกเบื้องหลังการเลือกคำศัพท์เฉพาะที่เรานำมาใช้ที่ The Newton Sixth Form อธิบายว่าทำไมครูที่นี่ถึงถูกเรียกว่า ‘Supervisor’ แทนที่จะเป็น ‘Teacher’ และการใช้คำที่แตกต่างกันส่งผลถึงแนวทางและค่านิยมทางการศึกษาของนิวตันอย่างไร ?

การใช้คำที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงบันดาลใจและการให้คำแนะนำ

ด้วยการเรียกครูว่า ‘Supervisor’ ที่มีความหมายในภาษาไทยตรงตัวว่า ‘ผู้ดูแล’ เรามีจุดมุ่งหมายที่จะเน้นย้ำบทบาทของครูของเรา ถึงความสำคัญในการชี้แนะ และดูแลกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าแค่การสอนหรือนำเสนอเนื้อหา 

นอกจากนี้คำว่า Supervisor ยังสามารถบ่งบอกถึงแนวทางการศึกษาที่เน้นการสื่อสารแบบ Two-ways communication คือเน้นให้มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียน และให้ความสำคัญต่ออิสระภาพในการเติบโตของนักเรียนในเส้นทางการเรียนรู้ของตนเอง
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภายใต้ความแตกต่าง

คำว่า ‘Supervisor’ ยังหมายความถึงผู้ให้คำแนะนำที่มีแนวทางการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมต่อตัวบุคคล โดยที่ The Newton Sixth Form เรามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Personalised Education หรือการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับนักเรียนรายบุคคล โดยเน้นไปที่การบ่มเพาะความสามารถ ทักษะ และความสนใจที่แตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน การใช้คำว่า Supervisor ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ The Newton Sixth Form ที่จะติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด และให้การสนับสนุนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทั้งทางวิชาการและกิจกรรม

ความรับผิดชอบที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากการสอน

ในบทบาทของนักการศึกษาที่ The Newton Sixth Form  Supervisor ของเราทำมากกว่าแค่สอนภายในห้องเรียน แต่ยังมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเชิงลึกกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล และการสนับสนุนการพัฒนาทางอารมณ์และสังคมของนักเรียน เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่าง Care Supervisor และ Academic Supervisor

Care Supervisor ทำหน้าที่เสมือนผู้ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน โดยนักเรียนทุกคนจะมี Care Supervisor ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรายบุคคล เพื่อคอยดูแล ให้คำปรึกษา พูดคุย และให้คำแนะนำกับนักเรียนในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในโรงเรียน การสอบเข้า หรือเรื่องอื่น ๆ

Academic Supervisor ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ด้านวิชาการกับนักเรียน หน้าที่จะคล้ายคุณครูทั่วไปในโรงเรียน แต่จะคอยดูแลเรื่องวิชาการของนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดย Academic Supervisor ที่ The Newton Sixth Form ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาที่ตนเองสอน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้อย่างไหลลื่นที่สุด

เขียนโดย: P’ Oat Jaruphat

เรียบเรียงโดย: Chin Integrated Marketing Communication Officer

Contact us

ข้อมูลนักเรียน


สนใจเข้าร่วม OPEN HOUSE

Newton Junior Campus

Director's Office

[email protected]
Khun Wiwat, School's Director

Siam Square ซอย 6 (419/7-8 ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ)

Newton Senior Campus

Director's Office

[email protected]
Khun Wiwat, School's Director

อาคาร SiamScape ชั้น 11 และ ชั้น 15 (215 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ)

Opening Hours

Mondays to Saturdays
9.00 a.m. to 7.00 p.m.